Velký rozhovor s Mirkem Kodymem vyšel 20. ledna 2020 v časopisu Bojová umění – Fighter’s magazín. 
Bližší informace na www.fighters.cz

Chcete si přečíst články Miroslava Kodyma? Podívejte se na stránky České asociace aikido.


cas_kodymNarozen 7. 7. 1953 ve znamení Raka.

Studia (mimo jiné): jazykové gymnázium (1968-1973), střední odborná škola výtvarná (1975-77), nástavba restaurátorství knih a papíru v Brně (1975-77), dějiny umění a estetika na Universitě Karlově (1975-78), následně byl z vysokoškolských studií vyloučen a od revoluce sametové jen a stále …
… pouze umění bojová i jiná studuje…

Zaměstnání: skladník, uklízeč, nosič uhlí, tiskař, lesní dělník, myč oken, vydavatel samizdatu… a zvláště: noční strážce obrazů Národní galerie (1978-83), restaurátor knih Státních restaurátorských ateliérů na volné noze (1984-89), dva roky (1990-91) v angažmá 24 hodin denně všech profesí mezinárodního kočovného divadla Les Montreurs d’Images, v zimě usazeného v Ženevě a zbytek roku putujícího po Evropě pod vedením M. Jaccouda (dnes 5. dan Aikikai), restaurátor na volné noze (od r. 1992) a dále …

Profese a hobby, či hobby a profese: výtvarník, jazz-rock-folkový hudebník, polykač ohňů a umělec pouliční (40 let kočovné divadlo Julie & spol.), herec, loutkoherec, redaktor časopisu Aikidó, aikidista i byrokrat organizací umění bojových…
… aikidó & kendžucu & džódó jako profesi i hobby stále provozuje …

Aikidó

Po ochutnání karate (1977-80) začal cvičit aikidó pod vedením Vladimíra „Kazika“ Lorenze v TJ Spoje Na Balkáně. V dódžó Aikido Kenkyukai Praha setrval od jeho počátků. V r. 1995 založil další AKP Securiton, později přejmenován na Aikido Ikeda-Dojo VŠTJ na Karlově nám …
… časem pozoroval vznik nových klubů a občas napomáhal odchovancům AKP další pražské kluby zakládat …

V letech 1986-90 skládal zkoušky pod vedením G. Veneriho (tč. President IAF): 4. kjú (prosinec 1988), 3. kjú (květen 1989), 2. kjú (leden 1990). V letech 1990-91 cvičil v Ženevě pod vedením B. Caloze (Onex) a G. Mezza (SDK; zkoušky na 1. kjú v červnu 1990) a učitelů „francouzské školy“ (Ch. Tissier, J. P. Merit, P. Gouttard).

V letech 1991-92 cvičil pod vedením D. Vaillanta (v prosinci 1991 zkoušky na 1.dan ČFAI, kterého se pak vzdal), v r. 1992 začal na AKP organizovat stáže dalších zahraničních učitelů, převzal vedení klubu a postupně vybudoval jeho dnešní podobu. Zkoušky na stupně dan Aikikai udělené šihanem M. Ikedou: 1.dan v únoru 1993 (Curych), 2.dan v únoru 1994 (Praha), 3.dan v srpnu 1997 (České Budějovice), 4.dan v červenci 2001 (České Budějovice), na 5.dan Aikikai byl povýšen u příležitosti dne Kagamibiraki 14. ledna 2007 v Tokjó, na 6.dan Aikikai dne 12. ledna 2014 tamtéž, od února 2021 nositel titulu šihan

Byl ouředníkem snad všech ještě československých organizací aikidó, od vzniku České asociace aikidó v r. 1993 prezidentem ČAA (do r. 2017) a od počátku také sekretářem Technické komise ČAA …

… dodnes se svých starých ani nových funkcí zbavit nedokázal …

Džódó & Kendžucu

V r. 1990-01 při pobytu v ženevském SDK navštěvoval pouze sporadicky hodiny Šintó musó rjú džódó vedené senseiem Pascalem Kriegerem (menkjó kaiden disciplíny, zakladatel a šéf Evropské federace džódó FEJ). V Praze na Folimance v r. 1992 uspořádal první ukázku českého aikido (ještě ČFAI) spojenou s ukázkou džódó a kaligrafie (Pascal je také šihanem šódó), později i další jeho semináře a výstavu kaligrafii. Překládal a publikoval Pascalovy texty včetně knihy Ten–Džin–Či (kaligrafie & budó), která byla vydána v Praze (bohužel bez české verze). K rozhodnutí regulérně studovat džódó však dospěl až při příležitosti letní školy FEJ v Kácově (2007). Někdy od té doby se 2x týdně trápí s holí na Balkáně, kde v r. 2008 založil samostatný oddíl při AKP …

… na stará kolena je nucen skládat zkoušky a být i vyhozen …

V r. 1990-01 při pobytu v ženevském SDK navštěvoval pravidelně hodiny aikidó vedené senseiem Gildo Mezzem, jejichž nedílnou součástí byla práce s bokkenem ovlivněná školou Kašima šin rjú kendžucu. Od r. 1993 pravidelně jednou do roka sensei tuto cestu prezentuje na svých stážích aikidó v Praze, ale k rozhodnutí regulérně studovat Kašima no tači dospěl při svých cestách do Japonska a návštěvách dódžó Shiseikan (při šintoistickém chrámu Meiji Jingu v parku Jojogi) až začátkem koncem prvního desetiletí nového tisíciletí. Pod tímto vlivem byl v r. 2012 založen při AKP samostatný oddíl, který se přihlásil pod hlavičku ISBA (International Shiseikan Budo Association). Od té doby šéf z Balkánu navštěvuje každý rok v létě týdenní školu ISBA někde v Evropě (Německo, Rusko, Polsko) a v r. 2015 dokonce jednu na Balkáně zorganizoval …

na stará kolena s potěšením seznal, co je to furitama v listopadu pod vodopádem na hoře Mitake San …

Další aktivity

Jako externí učitel vyučoval a vyučuje aikidó na dalších místech a pro různé školy:

ČVUT / fakulta strojní a další . … 3 hodiny týdně od r. 1998 dodnes

AMU = DAMU + FAMU + HAMU … 2 hodiny týdně od r. 2005 dodnes

VOŠH / Vyšší odborná škola herecká … 2 hodiny týdně od r. 2007 do r. 2010

VRBIČKY / školka MONTESSORI … děti od 4 let 1 hodina týdně od r. 2010

PALESTRA / Vysoká škola tělesné výchovy a sportu … 3 hodiny týdně od r. 2012

V r. 1995 založil klubový časopis AKP vydávaný v tištěné podobě 4 – 6 do roka, byl jeho šéfredaktorem i „dívkou“ pro všechno do doby, dokud to šlo a byl zájem. Několik let byl také pravidelným přispěvatelem časopisu Fighter´s magazin, ale v letech nedávných mu inkoust poněkud vyschl …
… Aikidó se deseti ročníků dočkalo, některá čísla jsou stále ve skříni na Balkáně

Za vydatné pomoci nejmenovaných a společně s Vladimírem Hotovcem (iaidó, kendó) a Pavlem Benešem (karatedó) byl iniciátorem a organizátorem v Praze konaných čtyřech Slavností Budó (´93,´95,´96,´98), na kterých se poprvé v Čechách v takové formě a veřejně prezentovaly japonské disciplíny jako např. naginatadó, kjudó, džódó, šódó aj. Samostatně je odpovědný za konání řady rozdílných divadelně-hudebně-tanečně i jinak „vypečených“ aikidistických akcí …
… pravidelně zvláště k výročním a svatebním zážitkům svých žáků přispívá produkcí všelikou …

Je samozřejmě dvakrát rozvedený neb jeho partnerky mu jeho aktivity ne vždy trpěly. Pokud ví, tak má tři dcery (22, 18 a 16) …
… na výsost poučen potřetí se oženil a rekord v trvalém vztahu stále navyšuje, další dospělou dceru s tím vyženil a dvě z dcer časem zestárlých (40, 36 a 34) už 4 vnučky mu povily a první vnuk je na cestě … 

 … aktualizováno v prosinci 2015